Sidste nyt

 

Jul på Solsiden med fut i!

Sundby Samlingerne inviterer alle til juleudstilling i Bryggergården, Gl. Østergade 8, 9400 Nørresundby.

Udstillingen åbner fredag ​​den 25. november, kl. 11.00.

I år er udstillingen et supplement til traditionen med at markere juletiden med et tændt juletræ på Nørresundby Torv, hvilket sker samme dag.

Samarbejdet med handelsstanden, der står bag jul på Torvet er ikke det eneste samarbejde bag markeringen af ​​julen i Nørresundby.

Juleudstillingen i Bryggergården vil i år have ekstra fut, da modeljernbane-klubben „Spor 12”, der hører hjemme i Løvvangen/Sundby Hvorup Boligselskabs afdeling 12, hvor engageret modeljernbane entusiaster holder vores barndoms drømme om et elektrisk tog kørende i fin stil og har et sådan "futtende" i udstillingen!

„Spor 12” har påkaldt sig interesse fra mange grønne af modeljernbane tilhængere og havde senest i forbindelse med åbent hus for klubberne i afdeling 12 besøg af hen mod hundrede interesserede.

„Sundby Samlingerne er glade for og stolte af, at det er lykkedes at lave samskabelse bag årets jul i Nørresundby mellem handelslivet, „Spor 12” og Sundby Samlingerne!

Det er en del af idégrundlaget for formidling af historien i og omkring Nørresundby, at vi trækker på samme hammer til gavn og glæde for byen og dens borgere”, siger formanden for Sundby Samlingerne Aase Daarbak.

I forbindelse med åbningen af ​​udstillingen skænker vi en kop kaffe og servere en småkage bagt af elever fra „Tech college, Food” og hermed har vi fjerde samspiller inde i arrangementet.

Sundby Samlingerne håber at rigtig mange sundbynitter og handlende på Torvet vil give sig tid til at kigge ind til åbningen eller se udstillingen i vores åbningstider helt frem til jul og dermed give gode oplevelser til små og store. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

byvandring 

Stor interesse for lokalhistorien i Nørresundby.

Sundbysamlingernes byvandring mandag den 20. september blev noget af et tilløbsstykke! 130-150 interesserede sundbynitter og naboer mødte frem ved Sundbysamlingerne i Gl. Østergade 8.

Programmet var annonceret som en byvandring i det centrale Nørresundby og efterfølgende kaffe i samlingers lokaler.

Guidernes røst blev sat på prøve med at kommunikere med at lagre grupper gennem ruten. „Egentlig havde vi regnet med at kunne følges ad og supplere hinanden; men det dejligt store fremmøde bevirkede at vi måtte dele os i til grupper ”, siger Henning Berthelsen og Orla Hav, der på samlingernes vegne havde tjansen som guider.

Det blev til både historien langt tilbage, helt fra Vikingernes bosætning på Lindholm Høje til bebyggelserne rundt om Torvet/Brotorvet med eksempler på højklasse funkis byggeri fra 30´erne og naturligvis trafikens udvikling med stadige investeringer for at fastholde udviklingen i byområdet.

Ud over historiske fakta blev der også plads til „gode historier“ med indslag om kendte og ukendte, der havde beriget byens historie fra Frederik den 8. over Erica Voigt til „byens sidste sherif”, Nyborg.

Arrangørernes mål med arrangementet var at formidle lokalhistorien og glæden ved at have rødder i et område i kraft af at kende historien og historierne bag den ved den egn man har valgt at bo i.

Begge dele blev opfyldt og over kaffen blev der rig lejlighed til at udveksle mindre og krydre dem med personlige oplevelser fra byen.

En nytilflytter, satte ord på ved at sige: „Vi er nye i byen og det er rigtig spændende og dejligt at få en indføring i historien bag det bysamfund, vi er blevet en del af og som boligmæssigt har mange kvaliteter og nu kender vi også. . . . . . lidt til historierne opgave.

Sundbysamlingerne siger tak for den store interesse og vil tage bestik af fremtidige initiativer til at udbrede kendskabet til lokalhistorien.

 

Bryggergaarden åbner ny udstilling .

Bryggergården har 1. april 2022 åbnet ny udstilling, der viser nyere og ældre malerier af kendte og ukendte kunstnere, alle med tilknytning til Nørresundby, samt fotografier fra det gamle Nørresundby.


"Fest og Farver" i Løvvangen.

 Sundby Samlingernes deltog den 4. september 2022 i Løvvangens årlige arrangement: „Fest og farver”.

Fest og farver er en tilbagevendende aktivitet i Løvvangsområdet med Boligselskabets afdeling 12 som initiativtager.

Formålet er at få beboerne ud af deres lejligheder for at møde hinanden, opleve hvilke aktiviteter, der er mulighed for i lokalområdet, og for at det foreningsliv, der findes, kan finde nye deltagere. Foreninger uden for lokalområdet er velkomne, og således gjaldt det også for Sundby Samlingerne.

Som præsenteret for bestyrelsen deltog Sundby Samlingerne i Fest og farver med „en stand” dvs. en budcykel, et banner, 7 effekter fra samlingerne og en konkurrence om, hvad disse effekter hed, eller hvad deres funktion havde været.

Det kom der mange fornøjelige samtaler ud af. Jeg alt deltog ca. 500 i „Fest og farver”, ikke alle men en pæn stor del af vejen forbi vores bod. Tak for hjælp fra „Løvvangens Samråd, Kvarterets Hus” og ikke mindst samlingernes kvikke repræsentanter for at finde passende effekter. En del unge gav udtryk for, at de havde lært meget ved at deltage.

De fik et indtryk af, hvad Sundby Samlingerne er og blev oplyst om deres muligheder for at besøge samlingerne.

35 afleverede et udfyldt konkurrenceskema. 3 modtog et gavekort til Bog og Idé som præmie. Ved udtrækningen blev Samlingerne eksponeret for alle gæster ved Fest og farver.